Ferdinand
Metaalbewerker

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

24 okt 2019

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening). Feitelijk wordt hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2020 overgeheveld naar 2019. Belangrijke voorwaarde is dat de overschrijding niet meer dan 20 kg fosfaat per ha bouwland mag bedragen. Bij een grotere overschrijding mag in het geheel gaan fosfaatverrekening toegepast worden. De extra hoeveelheid fosfaat moet in 2020 in mindering gebracht worden op de fosfaatgebruiksnorm. Het is niet toegestaan om het overschot nog een jaar door te schuiven. Twee jaar achtereen fosfaat verrekenen is dus niet toegestaan.

De fosfaatverrekening geldt alleen voor de gebruiksnormen, maar niet voor de mestverwerkingsplicht. Aanmelding voor fosfaatverrekening is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rob
Architect

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl