Eddie
Automonteur

Aanvragen voorschot op uitbetaling betalingsrechten

14 mei 2020

Landbouwers kunnen van 18 mei tot en met 15 juni 2020 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Er wordt dan in juli 2020 een voorschot van € 300 per hectare met een betalingsrecht uitbetaald.

Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • er is al uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • men beschikt over betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond;
  • er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.

De-minimissteun

De uitbetaling van de GLB-subsidies zou normaal beginnen in december 2020. Het voorschot wordt al in juli betaald, waardoor een financieel voordeel wordt behaald. Dit voordeel is de berekende rente (4%) over het voorschot tot het moment van uitbetalen. Deze rente hoeft niet terugbetaald te worden, maar wordt gegeven in de vorm van de-minimissteun. 

Verklaring de-minimissteun

Wanneer een voorschot aangevraagd wordt, moet men in het aanvraagformulier verklaren dat aan de voorwaarden van de-minimissteun wordt voldaan. Dit houdt in dat:

  • men van 2018 tot en met 2020 minder dan € 20.000 aan de-minimissteun heeft ontvangen;
  • de drempel van € 20.000 niet wordt overschreden met de rente over het voorschot.

Aanvragen en uitbetaling voorschot

Het voorschot moet digitaal aangevraagd worden op mijn.rvo.nl. Het voorschot wordt verlaagd met nog openstaande vorderingen. Een voorschotbedrag lager dan € 400 wordt niet uitbetaald.

Pieter
Productiemedewerker

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl