Bart
Electriciƫn

Aanvullende acties mest nodig?

21 nov 2019

Het jaar is bijna ten einde. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn.

Afvoer mest
Het afvoeren van mest heeft feitelijk geen invloed meer op de uitkomst van de mestboekhouding. De afvoer gaat immers ten koste van de voorraad en vermindert niet de hoeveelheid aangewende mest. Afvoer van mest heeft alleen nog zin indien nog niet is voldaan aan de mestverwerkingsplicht en/of er onvoldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is.

Afvoer mest naar mestverwerking
Overschotbedrijven zullen moeten kijken of er voldoende mest is afgezet naar de mestverwerking (incl. export) of dat er voldoende mest is afgezet via één van de uitzonderingen, bij voorbeeld afzet in de regio. Let er daarbij op dat de juiste opmerkingscodes zijn gebruikt op de vervoersbewijzen, zodat RVO.nl weet dat er sprake is van mestverwerking. Houd ook rekening met niet realistische hoge gehalten.

Wanneer onvoldoende mest is verwerkt, is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst een alternatief voor afvoer naar een mestverwerker. De verwerkingsplicht wordt dan tegen vergoeding overgedragen aan een andere veehouder.

Fosfaatverrekening
Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men zich aanmelden voor fosfaatverrekening. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
•    de aanmelding moet vóór 1 januari 2020 plaatsvinden;
•    de verrekening geldt alleen voor bouwland;
•    de maximale overschrijding is 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding kan geen fosfaatverrekening worden toegepast;
•    het teveel aan fosfaat moet volgend jaar gecompenseerd worden.

Anita
Docent

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl