Christel
Sportschoolhouder

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

12 jun 2019

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten is per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging is om het aantal fosfaatrechten terug te brengen onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Door de huidige overschrijding wordt in strijd met de staatssteunbeschikking gehandeld. Wanneer de verhoging van het afromingspercentage onvoldoende effect heeft, overweegt de minister van LNV om het percentage dit najaar verder te verhogen. Uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten niet meer bedraagt dan het fosfaatproductieplafond zal het afromingspercentage weer worden verlaagd naar 10%.

Sylvia
Manicure

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl