Johan
Beveiliger

Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

02 jul 2020

De provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen van ammoniak op enkele punten aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat deelnemers aan de saneringsregeling varkenshouderijen eenmalig maximaal 15% van de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven kunnen behouden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten. Dit mag volgens de saneringsregeling geen intensieve veehouderij zijn. Hiertoe behoren volgens deze regeling: varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten en nertsen.

André
Onderhoudsmonteur

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl