Bart
Electriciƫn

Beloning meewerkende kinderen

18 jun 2020

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen, de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Het loon is aftrekbaar van de belastbare winst en leidt binnen bepaalde grenzen niet tot belastingheffing bij het kind.

Voorwaarden
Deze regeling mag onder de volgende voorwaarden toegepast worden:

  • De rechtsvorm van de onderneming is een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
  • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s) en is minimaal 15 jaar oud.
  • Het kind behoort tot het huishouden van deze ouder.
  • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Het kind geniet geen winst uit onderneming.

Toepassing
Voor toepassing van de eenvoudige regeling moet toestemming gevraagd worden aan de Belastingdienst. Als deze toestemming niet is aangevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale administratieve verplichtingen.

Vaststelling loon
De beloning dient in verhouding te staan tot de verrichte werkzaamheden. Daarnaast is het van belang rekening te houden met de bijverdiengrenzen om korting op de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de studiefinanciering te voorkomen.

Loonaangifte
Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar moet de loonaangifte over het gehele vorige jaar ingediend worden bij de Belastingdienst. In uw administratie hoeft u alleen een specificatie van het uitbetaalde loon bij te houden.

Michael
Autoverkoper

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl