Ferdinand
Metaalbewerker

Compensatie voor viskwekerijen

13 aug 2020

Viskwekers, die op land vis kweken voor menselijke consumptie en door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben, kunnen compensatie aanvragen voor de gemiste omzet.

Hoogte subsidie

Men krijgt maximaal 5% van de omzet in 2019 vergoed. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd en toegekend dan het budget van € 1,5 miljoen, wordt het subsidiepercentage zodanig verlaagd dat alle aanvragers subsidie kunnen krijgen.

Voorwaarden

  • De aanvrager is eigenaar van een aquacultuurproductiebedrijf.
  • Het bedrijf kweekt vis in een kwekerij voor menselijke consumptie. Kwekerijen zijn gebouwen, gesloten ruimte(s) of installaties van een aquacultuurproductiebedrijf.
  • Het bedrijf heeft een vergunning voor een aquacultuurproductiebedrijf. Het nummer van de vergunning moet opgegeven worden in de aanvraag.
  • De productie of verkoop van vis is tijdelijk minder vanaf 16 maart tot en met 15 juni 2020.
  • Het bedrijf had omzet uit aquacultuurproductie in 2019. 
  • Het bedrijf was in het eerste kwartaal van 2020 actief als aquacultuurproductiebedrijf.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen verzoek voor uitstel van betaling gedaan.
  • Men houdt een administratie bij, welke minimaal zeven jaar bewaard wordt vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • Men is niet strafrechtelijk veroordeeld voor een inbreuk op het milieurecht.
  • Men volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en het milieurecht tot in elk geval vijf jaar na de datum van subsidiebetaling.

Aanvragen en beslissing

De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO.nl van 17 augustus tot en met 17 september 2020, 17.00 uur. Verplichte bijlagen zijn een zogenaamde mkb-toets en kopieën van de aangiften omzetbelasting over 2019 en over het eerste kwartaal van 2020. Als het bedrijf niet al zijn omzet uit de aquacultuurproductie haalt, zal een ander bewijsstuk meegezonden moeten worden waaruit de omzet uit de aquacultuurproductie blijkt. De aanvrager krijgt binnen dertien weken na ontvangst van de complete aanvraag een beslissing.

Robert
Tuinder

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl