Christel
Sportschoolhouder

Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

17 sep 2020

Agrariërs, burgers en organisaties kunnen hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen. De overheid houdt een internetconsultatie, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het voorstel. Op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving staat een reactieformulier, waarmee men tot 3 oktober zijn mening kan geven over de afschaffing van de geborgde zetels.

Het waterschap heeft diverse taken, waarvan de meeste de agrariërs raken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de inkomsten van het waterschap afkomstig uit de landbouw. Zonder geborgde zetels is het gevaar groot dat de partijen in het bestuur van het waterschap besluiten nemen die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de agrariërs zonder dat zij daarbij betrokken zijn geweest. Daarom is het belangrijk dat agrariërs hun mening geven over de afschaffing van de geborgde zetels.

Lonneke
Grafisch vormgever

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl