Christel
Sportschoolhouder

Disclaimer

Email en eventuele bijlagen verzonden door Mulder Accountancy & Advies, kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde geadresseerde bent, informeert u ons alstublieft hierover per e-mail of telefoon en verwijdert u de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te vermenigvuldigen, te gebruiken of te verspreiden. Mulder Accountancy & Advies is niet aansprakelijk voor onjuiste of incomplete verzending van deze e-mail en eventuele bijlagen.

E-mail and any attachments sent by Mulder Accountancy & Advies may contain confidential information and is intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please immediately notify us by email or telephone and delete the original e-mail and attachments without reproducing, using or disseminating its contents. Mulder Accountancy & Advies shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this email or any attachments.

Anita
Docent

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl