Henk
Meubelmaker

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

30 jan 2020

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investering moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst. De MIA komt bovenop de gewone investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 13,5%, 27% of 36%. Bepaalde bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Vamil-regeling. Met deze regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.

Milieulijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan:

  • groen label kas;
  • duurzame stallen die voldaan aan de Maatlat Duurzame Veehouderij;
  • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers;
  • plaatsspecifieke bemestingsapparatuur;
  • spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening.

Aanvragen

De MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst van toepassing is.

Henk
Meubelmaker

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl