Sylvia
Manicure

Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending

07 feb 2019

De voorschriften voor het emissiearm aanwenden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib zijn per 1 januari 2019 aangescherpt. Voor de aanwending geldt dat alle systemen tot de grond toe gesloten moeten zijn. Dit betekent dat methoden, waarbij de mest of het slib via een open ribbel- of golfplaatsysteem op de bodem wordt aangewend, niet meer mogelijk zijn. Ook houdt dit in dat bouwlandbemesters, waarbij de mest of slib met een ketsplaat op de grond voor de cultivator wordt gebracht, niet meer zijn toegestaan. Diverse bemesters zullen daarom vanaf dit jaar niet meer gebruikt mogen worden. Verder is bepaald dat de sleufjes een doorsnee van maximaal vijf centimeter mogen hebben en dat de mest niet over de rand van de sleufjes of kuiltjes mag komen.

Een overtreding van deze voorschriften kan leiden tot een strafrechtelijke boete en een randvoorwaardenkorting (in principe 20%) op de bedrijfstoeslag.

Rob
Architect

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl