André
Onderhoudsmonteur

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

06 mrt 2019

Bedrijven en instellingen, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per inrichting per jaar verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maat­regelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Bij de verbruikte hoeveelheid gaat het om de ingekochte energie én de energie die men zelf heeft opgewekt. Wanneer men andere brandstoffen (bijv. diesel)) gebruikt, moet dit omgerekend worden in aardgasequivalenten.
Deze bedrijven en instellingen moeten vóór 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag (gemeente of provincie) laten weten welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. Dit moet gebeuren via het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Na het kiezen van de bedrijfstak (bijv. kantoren, detailhandel of agrarische sector) moet men per maatregel aangeven of deze van toepassing is, al is uitgevoerd of nog wordt uitgevoerd. Sommige maatregelen kunnen in principe direct worden uitgevoerd (zelfstandig moment), andere maatregelen moeten worden uitgevoerd bij een verbouwing (natuurlijk moment).

De gemeente, waarbinnen de inrichting is gevestigd, is verantwoordelijk voor toezicht en hand­having. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, wordt ook niet voldaan aan de milieuvergunning. Dit kan leiden tot een boete, het opleggen van een last onder dwangsom met als doel de maatregel alsnog uit te voeren of, in het uiterste geval, het intrekken van de vergunning.

Richard
Metselaar

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl