Bart
Electriciƫn

Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

28 mei 2020

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Daarop staan de topografische grenzen van alle fysieke objecten, waaronder de grenzen van landbouwpercelen. Vanaf 2020 gaat RVO.nl deze kaart, die veel gedetailleerder is dan de vorige kaarten, gebruiken voor de perceelsregistratie. Door de BGT kan het zijn dat de perceelsgrenzen wat verschuiven, waardoor de oppervlakten van de percelen wijzigen. In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.

BGT-check

RVO.nl stuurt tot en met oktober van dit jaar aan ongeveer 20.000 relaties een uitnodiging voor de BGT-check. De overige relaties worden tussen half mei en oktober 2021 uitgenodigd. De BGT-check maakt de mogelijke gevolgen van de invoering van de BGT zichtbaar. In de check staan:

  • de nieuwe topografische grenzen;
  • de percelen zoals ingetekend in Mijn percelen;
  • het verschil in oppervlakte tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe percelen’.

Men heeft zes weken de tijd om aan te geven het wel of niet eens te zijn met de grenzen. Dit laatste doet men door een opmerking te plaatsen en zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat er niet klopt. Op basis van de opmerkingen kan RVO.nl de topografische grenzen nog aanpassen. Binnen zes weken na de reactie stuurt RVO.nl een e-mail met hun beoordeling hiervan. Wanneer men het niet eens is met deze beoordeling, moet een belafspraak met RVO.nl gemaakt worden. RVO.nl gaat dan in gesprek over de grenzen en de opmerkingen.

Geen BGT-check ingevuld

Wanneer de check niet wordt ingevuld, gaat RVO.nl ervan uit dat de nieuwe topografische grenzen juist zijn.

Gevolgen BGT-check

In het jaar na de BGT-check worden de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen gezet. Men zal vervolgens zelf de intekening van de percelen moeten aanpassen.

Bezwaar

Wanneer men het niet eens is met de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen, bestaat altijd nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een beslissing op een subsidie of regeling. Het is echter raadzaam om nu al een BGT-check uit te voeren om daarmee een mogelijke bezwaarprocedure te proberen te voorkomen.

Ferdinand
Metaalbewerker

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl