Christel
Sportschoolhouder

Regels uitrijden mest

16 jul 2020

Bouwland
Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het daarop aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan; op zand- en lössgrond alleen in de periode 1 februari tot en met 31 augustus.

Grasland
Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden; op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.

Lonneke
Grafisch vormgever

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl