Robert
Tuinder

Subsidie voor innovatie veestallen

20 mei 2020

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij. Eén van de sporen betreft onderzoek en ontwikkeling van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Om dit te stimuleren is de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv) ontwikkeld. Deze regeling bestaat uit twee onderdelen:

  1. een innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe stal- en managementmaatregelen;en
  2. een investeringsmodule voor innovaties, die zich al hebben bewezen.

Openstelling innovatiemodule

De innovatiemodule wordt voor het eerst opengesteld vanaf 25 mei tot en met 15 juli 2020. Tot en met 2024 wordt deze module jaarlijks twee keer opengesteld. Deze module is bedoeld voor varkens-, melkgeiten-, melkvee- en vleeskalverhouderijen die samen met een onderzoeksorganisatie werken aan het ontwikkelen, testen en vervolgens gebruiken van een nieuwe techniek of managementmaatregel in de stal, die leidt tot een lagere emissie aan methaan, ammoniak, geur, fijnstof en/of endotoxinen.

Openstelling investeringsmodule

De investeringsmodule wordt naar verwachting over enkele maanden opengesteld. Deze module is gericht op het investeren in innovaties die zich al bewezen hebben.

André
Onderhoudsmonteur

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl