Robert
Tuinder

Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

16 jul 2020

De minister van LNV gaat houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen ondersteunen met een subsidie. Een melkveehouder zou vanwege de inefficiënte melkproductie van deze dieren kunnen overwegen om in plaats daarvan voor een hoogproductief melkras te kiezen.

Welke runderen?
Het gaat om raszuivere melkkoeien van de volgende rassen: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee. Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, dat is een vrouwelijk rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken.

Subsidieverstrekking
De subsidie wordt op aanvraag eenmaal per jaar verstrekt voor het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras dat is gehouden in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Het aantal melkkoeien wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van het aantal aanwezige melkkoeien van een zeldzaam runderras op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe van een zeldzaam runderras. De hoogte van de subsidie kan naar beneden toe worden bijgesteld, indien door de verlening van de subsidie het de-minimisplafond overschreden zou worden.

Aanvraagperiode en rangschikking aanvragen
De subsidieregeling wordt dit jaar opengesteld van 1 tot en met 30 september. Er kan dan subsidie worden aangevraagd voor de melkkoeien die in 2019 werden gehouden. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

André
Onderhoudsmonteur

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl