Michael
Autoverkoper

Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond

15 okt 2020

Telers van maïs op zand- en lössgronden dienen na de teelt hiervan een vanggewas te zaaien. Het vanggewas mag niet voor 1 februari vernietigd worden. Ook kan men aan de verplichtingen voldoen door een vanggewas in te zaaien dat het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Het niet voldoen aan de verplichting kan leiden tot een randvoorwaardenkorting of een boete. Maar de verplichte teelt van een vanggewas maakt ook onderdeel uit van de voorwaarden voor toepassing van derogatie. Het kan daarmee leiden tot automatische intrekking van derogatie.

Wanneer het maïsperceel in het opvolgende jaar in gebruik is bij een ander, gaat de verplichting over van de eerste gebruiker naar de nieuwe gebruiker. Blijkt bij controle dat er op het perceel geen vanggewas of hoofdteelt in het opvolgende jaar staat, vindt volgens RVO onderzoek bij beide partijen plaats.

Voor beide partijen is het daarom van belang dat goed gecommuniceerd wordt welke verplichtingen overgaan van de eerste naar de nieuwe gebruiker. Wanneer tussen beide gebruikers een pachtrelatie bestaat/bestond, is het raadzaam de over te dragen verplichtingen vast te leggen in de pachtovereenkomst/pachtontbindingsovereenkomst.

Johan
Beveiliger

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl