Sylvia
Manicure

Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

14 mrt 2019

Vanaf 1 april a.s. moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in alle gevallen elektronisch ingediend worden bij RVO.nl. Op dit moment geldt nog een uitzondering voor mesttransporten, die worden bepaald aan de hand van forfaitaire gehalten (bijv. boer-boer-transport, Vogelaarvariant en levering aan particulieren). Dit zijn transporten, die niet bemonsterd, gewogen en geanalyseerd worden. Deze uitzondering vervalt dus.

De vervoerder moet een VDM, waarbij gebruik gemaakt wordt van forfaitaire gehalten, uiterlijk tien werkdagen na het vervoer indienen bij RVO.nl. Het niet-tijdig indienen van een VDM kan leiden tot een boete van € 100 per VDM. De papieren versies van het VDM moeten door de leverancier, vervoerder en afnemer bewaard worden in de administratie. Papieren VDM’s worden nog verwerkt door RVO.nl, mits deze uiterlijk 31 maart a.s. zijn ontvangen.

Louise
Ergotherapeut

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl