Richard
Metselaar

Wel of geen kennelijke fout in Gecombineerde opgave?

31 okt 2019

De beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies vallen binnenkort weer op de deurmat. Helaas blijkt de uitbetaling soms lager te zijn dan verwacht, bijvoorbeeld omdat een fout is gemaakt in de Gecombineerde opgave. Kan dit nog hersteld worden?

In sommige gevallen kan een beroep op een kennelijke fout slagen. Dergelijke fouten kunnen slechts worden erkend indien deze gemakkelijk kunnen worden geconstateerd bij een administratieve controle van de opgave door RVO.nl. Het moet dan gaan om tegenstrijdige informatie die de landbouwer of diens gemachtigde zelf heeft verstrekt. Van groot belang is voorts dat de fout onopzettelijk is gemaakt, dat de landbouwer te goeder trouw heeft gehandeld en dat ieder gevaar van bedrog wordt uitgesloten.

Wanneer de aanvrager bewust de keuze heeft gemaakt om bijvoorbeeld een perceel ‘niet aan te vinken’ voor uitbetaling van betalingsrechten, is er geen sprake van een kennelijke fout.

Robert
Tuinder

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl