André
Onderhoudsmonteur

Wijziging vervoer mest vanaf 2021

20 aug 2020

Alle mesttransporten tussen bedrijven moeten vanaf 1 januari 2021 digitaal geregistreerd worden. Het papieren vervoersbewijs komt te vervallen. Het nieuwe systeem moet de fraudedruk bij mesttransporten verminderen. De aanpak van de mestfraude was een cruciaal punt om goedkeuring van de Europese Commissie te verkrijgen voor het huidige mestbeleid en voor verlenging van derogatie. Bij mesttransporten is de hoofdregel dat de mest gewogen en bemonsterd dient te worden. Dergelijke transporten moeten nu al volledig digitaal verantwoord worden door de vervoerder (intermediair). Op deze hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld boer-boer-transport. Bij boer-boer-transport kan nu nog achteraf een melding van het vervoer ingestuurd worden.

Vanaf 2021 moet bij alle mesttransporten gebruik gemaakt worden van een digitaal systeem. Voorafgaand en gedurende het vervoer moeten meldingen worden gedaan, waarmee het (voorgenomen) transport gevolgd kan worden door de overheid. Het nieuwe systeem was al eerder aangekondigd en wordt momenteel vastgelegd in wetgeving. Tot 7 september a.s. ligt een voorstel tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter consultatie, waarin het systeem verder is uitgewerkt. In deze periode kan men reageren op het voorstel.

Een andere wijziging is dat afzet van mest naar particulieren vanaf 2021 alleen nog mogelijk is als de particulier beschikt over een relatienummer bij RVO.

Michael
Autoverkoper

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl