Ferdinand
Metaalbewerker

WOZ-beschikking goed controleren

05 mrt 2020

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2019. 

De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang:

 • onroerendezaakbelasting;
 • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen;
 • eigenwoningforfait;
 • waardering woningen in box 3;
 • waterschapsbelasting;
 • gemeentelijke heffingen;
 • erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling is het raadzaam om het onderliggende taxatierapport op te vragen.

Bij de beoordeling van de beschikking moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Schakelt u een deskundige in voor het bezwaarschrift en leidt dit tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

Rob
Architect

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl